Home

Hoi,
Samen met mijn oom Andy hebben wij 4 kooikerhondjes in de familie wonen.
Bij mij en mijn man wonen er 2, namelijk Luna en Lars. Bij mijn oom wonen er
ook 2, namelijk Lizzy en Misty.
Lizzy was het eerste kooikerhondje die in ons leven kwam. Door haar hebben
we de microbe van het ras te pakken gekregen.
Lizzy was als pup al heel mooi dus wilden we het eens testen op een show hoe
dat ging lopen. Bij de beoordeling kreeg ze altijd een positief verslag waardoor
ik ook daarvoor de microbe heb gekregen.
Door de goeie resultaten op de hondenshows hebben we beslist om ook eens
een nestje te proberen. Het eerste nest was in 2012. Hierin werden 1 teefje en
3 reutjes geboren. Het tweede nest was in 2013. Hierin werden 2 reutjes en 2
teefjes geboren. Een van de pups is naar Zweden vertrokken en 1 teefje
hebben we zelf gehouden namelijk Luna.
Doordat Lizzy al wat van leeftijd begon te worden heeft Andy beslist om in
2014 een nieuwe pup in huis te halen dit werd Misty.
Met Misty hebben we ook geshowd tot ze 2 jaar werd en ze kreeg ook goede
verslagen. Toen ze bijna 4 jaar werd hebben we dan ook beslist om een nestje
te proberen. In december 2017 zijn er 2 reutjes geboren via keizersnede. Eentje
hiervan hebben we ook gehouden dat werd Lars.
Met Lars wordt er ook geshowd en wordt hopelijk ook een dekreu.

groetjes Emily